หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 4927
วันที่ 21/06/19
เวลา 07:16:42
รหัสพนักงาน 00000001
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.605280,100.646003
Imei English language only 80 character
รหัสID QC
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.