หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4911
วันที่ 17/06/19
เวลา 13:49:25
รหัสพนักงาน 00000001
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.685655,100.630941
Imei 352161090701420
รหัสID QC
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.