ลำดับ 4986
วันที่ 20/08/19
เวลา 18:21:48
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000023
Gps 013.605278,100.646025
Imei 352161090701420
รหัสID 99