หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 4934
วันที่ 11/07/19
เวลา 06:34:16
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10
Gps 013.684320,100.627067
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.