หน้า 
 จาก 4595
ลำดับ 61
วันที่ 22/06/12
เวลา 16:09:00
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4595
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.