หน้า 
 จาก 4600
ลำดับ 67
วันที่ 22/06/12
เวลา 22:36:26
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4600
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.