หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 6401
วันที่ 18/01/22
เวลา 07:39:31
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000012, 00000012 A005 Card12
Gps 013.684165,100.627034
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.