หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5356
วันที่ 29/07/20
เวลา 12:40:42
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 0,0
Imei 353376094254262
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.