หน้า 
 จาก 3346
ลำดับ 5092
วันที่ 30/01/20
เวลา 14:08:56
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 000.000000,000.000000
Imei 352910074802301
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3346
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.