หน้า 
 จาก 3777
ลำดับ 5524
วันที่ 10/08/20
เวลา 14:22:48
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 0,0
Imei 352265058677470
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3777
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.