หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 6517
วันที่ 30/10/23
เวลา 14:14:50
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 49.229.228.136
Imei 000000000000000
รหัสID
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.