หน้า 
 จาก 3777
ลำดับ 5152
วันที่ 29/02/20
เวลา 16:42:32
รหัสพนักงาน NULL
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3777
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.