หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 99
วันที่ 25/06/12
เวลา 17:17:30
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1
Gps 000.000000,000.000000
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.