หน้า 
 จาก 4729
ลำดับ 126
วันที่ 12/03/16
เวลา 14:54:10
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 27.145.160.132
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4729
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.