หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 129
วันที่ 12/03/16
เวลา 14:54:36
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1
Gps 27.145.160.132
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.