หน้า 
 จาก 4637
ลำดับ 42
วันที่ 22/06/12
เวลา 16:02:11
รหัสพนักงาน 000002, Employee 000002
รหัสสถานี 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4637
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.