หน้า 
 จาก 4729
ลำดับ 149
วันที่ 19/03/16
เวลา 18:35:46
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 27.145.160.132
Imei Aaaa
รหัสID IN
หน้า 
 จาก 4729
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.