หน้า 
 จาก 4637
ลำดับ 56
วันที่ 22/06/12
เวลา 16:08:26
รหัสพนักงาน 000003, Employee 000003
รหัสสถานี 00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4637
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.