หน้า 
 จาก 4637
ลำดับ 58
วันที่ 22/06/12
เวลา 16:08:53
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 013.685026,100.627218
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4637
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.