หน้า 
 จาก 4547
ลำดับ 112
วันที่ 28/06/12
เวลา 12:39:38
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000011, 00000011 A005 Card11
Gps 000.000000,000.000000
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4547
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.