หน้า 
 จาก 4595
ลำดับ 285
วันที่ 25/11/16
เวลา 17:42:50
รหัสพนักงาน 000100
รหัสสถานี 00000101, Rat Trap No 101
Gps 27.145.130.8
Imei 000000000000000
รหัสID 0/OFF
หน้า 
 จาก 4595
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.