หน้า 
 จาก 3825
ลำดับ 80
วันที่ 25/06/12
เวลา 16:01:19
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1
Gps 013.605120,100.645989
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3825
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.