หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 6223
วันที่ 08/04/21
เวลา 12:38:34
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2
Gps 000.000000,000.000000
Imei 0000000000000
รหัสID
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.