หน้า 
 จาก 3121
ลำดับ 4629
วันที่ 16/03/19
เวลา 13:16:10
รหัสพนักงาน 000999, Customer A
รหัสสถานี 90000001, Rat Trap Box
Gps 171.98.48.21
Imei 000000000000000
รหัสID 0
หน้า 
 จาก 3121
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.