หน้า 
 จาก 3121
ลำดับ 84
วันที่ 25/06/12
เวลา 17:06:17
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 013.605120,100.645989
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3121
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.