หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5545
วันที่ 11/08/20
เวลา 13:24:04
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 184.22.142.43
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.