หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 372
วันที่ 27/11/16
เวลา 07:17:45
รหัสพนักงาน 000100
รหัสสถานี 00000102
Gps 27.145.130.8
Imei 000000000000000
รหัสID 1/ON
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.