หน้า 
 จาก 4592
ลำดับ 6431
วันที่ 16/02/22
เวลา 12:12:37
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 000.000000,000.000000
Imei 356803080274399
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4592
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.