หน้า 
 จาก 3317
ลำดับ 4933
วันที่ 11/07/19
เวลา 06:34:08
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
Gps 013.684320,100.627067
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3317
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.