หน้า 
 จาก 3317
ลำดับ 4935
วันที่ 24/07/19
เวลา 11:58:58
รหัสพนักงาน NULL
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3317
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.