หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5528
วันที่ 10/08/20
เวลา 15:12:36
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 13.60524,100.646
Imei 358635054220604
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.