หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 4908
วันที่ 14/06/19
เวลา 20:49:07
รหัสพนักงาน 00000001
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.605192,100.645883
Imei 352161090701420
รหัสID IN
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.