หน้า 
 จาก 4729
ลำดับ 6582
วันที่ 16/05/24
เวลา 08:35:26
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
Gps 0,0
Imei 0000000000000
รหัสID 10
หน้า 
 จาก 4729
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.