หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 4914
วันที่ 19/06/19
เวลา 08:05:26
รหัสพนักงาน 00000001
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 013.605196,100.645948
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.