หน้า 
 จาก 180
ลำดับ 819
วันที่ 07/12/16
เวลา 17:07:46
รหัสพนักงาน 000101, Restaurant A
รหัสสถานี 00000101, Rat Trap No 101
Gps 27.145.130.8
Imei 000000000000000
รหัสID 1/OFF
หน้า 
 จาก 180
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.