รหัสพนักงาน 000101, Restaurant A
ชื่อพนักงาน Restaurant A
แผนก A
รายละเอียด Restaurant A
ติดต่อ Restaurant A
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 9
รายการ 1 ถึง 20 จาก 180
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
861 12/12/16 14:50:33 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 0/OFF
833 07/12/16 18:11:08 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/ON
832 07/12/16 18:11:08 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/ON
831 07/12/16 18:10:59 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/OFF
830 07/12/16 18:10:58 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/OFF
829 07/12/16 18:10:57 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/OFF
828 07/12/16 18:10:57 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/OFF
827 07/12/16 18:10:51 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/ON
826 07/12/16 18:10:49 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/ON
825 07/12/16 17:58:56 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/OFF
824 07/12/16 17:58:41 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/OFF
823 07/12/16 17:58:36 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/OFF
822 07/12/16 17:58:36 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/OFF
821 07/12/16 17:08:19 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/ON
820 07/12/16 17:08:15 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/ON
819 07/12/16 17:07:46 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/OFF
818 07/12/16 17:07:46 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 1/OFF
817 07/12/16 16:48:54 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/ON
816 07/12/16 16:48:48 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/ON
815 07/12/16 16:48:48 000101, Restaurant A 00000101, Rat Trap No 101 27.145.130.8 000000000000000 2/ON
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.