หน้า 
 จาก 4381
ลำดับ 6228
วันที่ 08/04/21
เวลา 12:40:27
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 000.000000,000.000000
Imei 0000000000000
รหัสID
หน้า 
 จาก 4381
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.