หน้า 
 จาก 193
ลำดับ 5364
วันที่ 29/07/20
เวลา 12:56:24
รหัสพนักงาน 000002, Employee 000002
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 0,0
Imei 356803080274399
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 193
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.