หน้า 
 จาก 41
ลำดับ 5330
วันที่ 29/07/20
เวลา 08:40:12
รหัสพนักงาน 000003, Employee 000003
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 13.68415,100.62713
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 41
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.