หน้า 
 จาก 3360
ลำดับ 5223
วันที่ 25/06/20
เวลา 00:04:50
รหัสพนักงาน 000006
รหัสสถานี 00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3360
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.