หน้า 
 จาก 3346
ลำดับ 5150
วันที่ 28/02/20
เวลา 16:31:52
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.605274,100.645928
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3346
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.