หน้า 
 จาก 3012
ลำดับ 4550
วันที่ 08/02/19
เวลา 23:13:57
รหัสพนักงาน 000001, Employee 000001
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3012
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.