หน้า 
 จาก 42
ลำดับ 2893
วันที่ 05/11/17
เวลา 20:42:01
รหัสพนักงาน 000777, Customer C
รหัสสถานี 80000001, Switch Door1(magnetic)
Gps 27.145.131.150
Imei 000000000000000
รหัสID 0
หน้า 
 จาก 42
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.