รหัสพนักงาน 000777, Customer C
ชื่อพนักงาน Customer C
แผนก Home
รายละเอียด Customer C Details
ติดต่อ Customer contact
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 3
รายการ 1 ถึง 20 จาก 42
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
2905 05/11/17 20:43:05 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2904 05/11/17 20:43:03 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2903 05/11/17 20:42:59 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2902 05/11/17 20:42:53 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2901 05/11/17 20:42:46 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2900 05/11/17 20:42:44 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2899 05/11/17 20:42:15 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2898 05/11/17 20:42:12 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2897 05/11/17 20:42:10 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2896 05/11/17 20:42:08 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2895 05/11/17 20:42:05 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2894 05/11/17 20:42:03 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2893 05/11/17 20:42:01 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2892 05/11/17 20:41:59 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2891 05/11/17 20:41:56 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2890 05/11/17 20:41:54 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2889 05/11/17 20:41:50 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2888 05/11/17 20:41:47 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
2887 05/11/17 20:41:45 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 0
2886 05/11/17 20:41:40 000777, Customer C 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.145.131.150 000000000000000 1
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.