หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 150
วันที่ 19/03/16
เวลา 18:36:05
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10
Gps 27.145.160.132
Imei Bbb
รหัสID OU
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.