รหัสลูกค้า A004, COMPANY A004
รายละเอียด COMPANY A004
กลุ่ม Group002
ที่อยู่ ADDRESS A004
ติดต่อ CONTACT A004
contains
 
รหัสสถานี
รหัสลูกค้า
รายละเอียด
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 A004, COMPANY A004 00000005 A004 STATION GATE 1
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 A004, COMPANY A004 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1
00000101, Rat Trap No 101 A004, COMPANY A004 Rat Trap No 101
70000001, Temp/Humidity A004, COMPANY A004 Temp/Humidity
80000001, Switch Door1(magnetic) A004, COMPANY A004 Switch Door1(magnetic)
80000002, Switch Panic(Switch) A004, COMPANY A004 Switch Panic(Switch)
90000001, Rat Trap Box A004, COMPANY A004 Rat Trap Box
90000002, Rat Bait Monitor A004, COMPANY A004 Rat Bait Monitor
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.