หน้า 
 จาก 180
ลำดับ 861
วันที่ 12/12/16
เวลา 14:50:33
รหัสพนักงาน 000101, Restaurant A
รหัสสถานี 00000101, Rat Trap No 101
Gps 27.145.130.8
Imei 000000000000000
รหัสID 0/OFF
หน้า 
 จาก 180
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.