หน้า 
 จาก 4591
ลำดับ 73
วันที่ 23/06/12
เวลา 13:58:01
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2
Gps 013.605213,100.645855
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4591
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.