หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 6579
วันที่ 16/05/24
เวลา 08:35:20
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2
Gps 0,0
Imei 0000000000000
รหัสID 10
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.