หน้า 
 จาก 4444
ลำดับ 6267
วันที่ 09/07/21
เวลา 06:51:49
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1
Gps 000.000000,000.000000
Imei 352265055358231
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4444
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.